Бизнес Ментор vs. Бизнес Консултант

Бизнес Ментор vs. Бизнес Консултант

Реших да напиша тази статия, защото много често започнах да срещам термина “ментор” и виждам колко въпроси поражда у хората. От друга страна през годините думата “консултант” стана мръсна. В тази статия ще се опитам да изчистя тези два термина, защото и двете фигури, които се описват са изключително важни за всеки един бизнес.

Бизнес Ментор

Аз съм от хората, които са родени и възпитани в комунизъм, а са отраснали в… това, което последва. Възпитан съм от съвсем нормални хора. Тогава нямаше компютри и интернет. Завърших образованието си по “старата система”. Изведнъж се озовах в нова икономическа обстановка без никаква подготовка и познания за нея. Не, че някой знаеше какво се случва по онова време, но аз бях млад и не знаех какво се случва.

За да оцелея трябваше да се справям абсолютно сам с всичко. Трябваше да се справя с всяка трудност без да мога да получа съвет или напътствия от когото и да било. Целият ми живот премина в борба. Засилвам се и удрям стената с главата си. И така, докато не се пробие… после следващата стена… Толкова много исках да имам ментор.

Защото менторът би ме насочил към правилните пътеки. Би ми казал какво ме очаква. Какъв е пътят към моите цели. Би ме подкрепил. Би ми валидирал идеите. Би ме изслушвал и никога нямаше да ми завижда, защото той щеше да е вече там, където искам да отида аз.

Най-важните характеристики на Бизнес Ментора са:

 1. Човек, който е стигнал там, където искате да сте вие или по-напред.
 2. Менторът е изминал пътят, по който искате да вървите.
 3. Менторът може да е по-млад от вас, стига да са изпълнени горните 2 условия.
 4. Менторът и Ментито (менторстваният) се разбират отлично и им е приятно в компанията на другия.
 5. Менторът не може да бъде приятел или роднина, защото трябва да запази обективната си преценка към ментито.

Каква е ролята на Бизнес Ментора

Бизнес ментора помага на своето менти като му дава съвети, базирани на личния си опит. Той помага в процеса на взимане на решения, но по никакъв начин не се меси в работата на ментито. Менторът не притиска ментито със срокове, но и поставя ясни граници на комуникацията. Важно е менторът да не изисква, а да подкрепя ментито да върви с неговата скорост.

Ролята на бизнес ментора е да подкрепя ментито като бъде негова упора и енциклопедия.

Готов ли съм да имам Бизнес Ментор

Преди да се втурнете да търсите своя бизнес ментор трябва първо да се обърнете към себе си и да си зададете този въпрос. Както написах по-горе това е комуникация. Има две страни на тази комуникация и едната страна е ментито - вие.

Ви сте готови да бъдете менти, когато отговорите с ДА на следните въпроси:

 1. Имам ли ясни цели, описани на хартия, които искам да постигна?
 2. Искам ли да дам всичко от себе си, за да постигна целите си?
 3. Мога ли да бъда проактивен в дългосрочен план?

Бизнес Консултант

Вече споменах, че в годините думата “консултант” се поизцапа, заради некоректните практики на мошеници, които си лепяха този етикет за тежест. Стигна се до там, че и държавата се отказа от консултантите, защото политиците не искаха да се свързват с тази дума. Разбира се последва тотален срив, защото държавата няма как да се оправи без консултанти, а за бизнеса това важи в още по-голяма степен.

По света консултантите се считат за задължителен комплект на фирмите. Те предоставят на компаниите своя специфичен опит и виждане за начина на правене на бизнес. Всеки консултант е специалист в определена сфера или вертикала и допринася за развитието на компанията. Фирмите не ползват само един консултант, а ги сменят на определен интервал, за да могат да получават нова гледна точка и експертиза всеки път.

Най-важните характеристики на Бизнес Консултанта са:

 1. Притежават професионален опит по темата на консултиране
 2. Имат образование и специализации по темата на консултиране
 3. Имат изградени процеси на работа
 4. Представят резултатите от работата си в писмена форма
 5. Не се намесват в оперативната работа на клиента
 6. Не участват пряко в имплементацията на предписаните от тях мерки
 7. Не работят на заплата при клиентите си

Каква е ролята на Бизнес Консултанта

Бизнес Консултанта се наема от компанията с конкретна цел. Той извършва оценка, разработва мерки за постигане на целта и презентира идеите си пред ръководството на фирмата. След приемане на мерките, консултанта може да остане на разположение на клиентите си, по време на имплементацията, защото може да се наложат промени по време на изпълнение. Така се запазва гъвкавостта на бизнеса и се избягват повечето рискове, които възникват при въвеждане на мерките.

Готов ли съм да имам Бизнес Консултант

По мое мнение всеки бизнес трябва да има консултант. Разбира се специализацията на консултанта зависи според размера на бизнеса, но даже и стартъпите от 2-ма човека имат нужда от съвети относно структурирането на бъдещата фирма. Да не говорим, че и още на етап идея хората имат нужда от доста разяснения и насоки.

На практика съветвам всеки да потърси специалист, ако може да си отговори на следните въпроси с ДА:

 1. Имам ли бизнес идея, в която ще вложа пари?
 2. Имам ли въпроси по тази идея, на които не мога да си отговоря веднага или се чудя какво да направя?

За финал остава да сравним Ментора и Консултанта

Да ги изправим рамо до рамо и да видим, кога кой може да бъде по-полезен и дали не е най-добре да разполагаме и с двамата:

Ментор Консултант
Помага ли на бизнеса ми?
Полезен е повече на мен?
Полезен е повече на фирмата ми?
Работи само с мен?
Работи с мен и фирмата ми?
Представя ми доклади като резултат от работата си?
Дава ми съвети и напътствия, които валидират идеите ми?
Мога да го наема на заплата, за да е по-близо до мен?
Той върши работата вместо мен?